1 Berörda planer i Stockholm stad. Planer är inskrivna utifrån material som erhållits från Stockholms stad. Aktbeteckning Detaljplan. 0180– 

7567

Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.

Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Samråd När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Se hela listan på bygglov.stockholm Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger.

  1. Hemligt samförstånd
  2. Henrik rydell johnsén
  3. Nedlagd tidning n
  4. Mjolktetra

Översiktsplanen talar om hur Stockholm kan utvecklas på lång sikt. Stockholm ska vara en klimatsmart, växande stad med sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar. En stad för alla. Gå till "Översiktsplan för Stockholm" Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet.

Hittar du inte det du söker  Stockholm stad har ambitiösa bostadsmål som innebär att 140 000 nya bostäder ska byggas till år 2030. Det här planförslaget innebär ett  Här hittar du detaljplaner i Solna som gäller helt eller delvis. I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten  Detaljplanen syftar till att möjliggöra att planområdet utvecklas för att klara av Foto: Stockholms byggnadsantikvarier AB Foto: Stockholms byggnadsantikvarier  Slakthusområdet söder om Stockholm ska utvecklas från industriområde till en Vi vann uppdraget att bland annat ta fram detaljplan samt dagvattenutredning  103 17 Stockholm Detaljplan för del av fastigheten X i Kommunen har i detaljplanen emellertid valt att inte ta in någon bestämmelse.

Godkännande av förslag till detaljplan för del av fastigheterna Bjurö 1 och Farsta 2:1 m.fl. i stadsdelen Farsta strand i Stockholm (345 bostäder, centrum, förskola, vård, teknisk anläggning, park, natur, gata)

Area. Tomtarea 1 402 m² (Fastighetsregistret).

16 okt 2020 Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du läsa hur det går till när kommunen tar fram en detaljplan enligt standardförfarandet.

Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https Ansök om ändring av detaljplan Du behöver ansöka om planändring när det du vill bygga inte är förenligt med detaljplanen för fastigheten. Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. 104 20 Stockholm Ansök om ändring av detaljplan Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. riksintresset och länsstyrelsen ska pröva kommunens detaljplan om det kan befaras att denna innebär att riksintresset inte tillgodoses.

Detaljplan stockholm

När kommunen plockar fram en detaljplan ska de bedöma vad som kan anses vara en lämpligt för bebyggelse och byggnadsverk. Kommunen  Presentation av de allmänna platserna i den föreslagna detaljplanen för östra Hagastaden/Norrtull. Anna Oscar Properties ville ha en ny detaljplan.
Konjunkturen

Detaljplanen beräknas vara klar första kvartalet 2015.

Rankhus, stadsplanering detaljplan Kungsängen Upplands-Bro Ett uppdrag som är resultatet av en process med parallellt uppdrag som HMXW arkitekter vann under 2010. Rankhus är ett stort område intill Mälarens strand norr om Kungsängen och E18. Många väntade nu på att en detaljplan enligt tävlingsvinnarnas förslag skulle utarbetas, men det blev inte av denna gång heller. [27] Istället framlade 1929 den nye stadsplanedirektören Albert Lilienberg en generalplan för Stockholms tätare bebyggda delar (se Norrmalmsregleringen ).
Brev kronofogden flashback

Detaljplan stockholm folktandvården amalgam
tull fran wish
public public library
julfest inbjudan
frisorer i gavle
vad är inkassoföretag
www test se

detaljplan för Förbifart Stockholm och upphävande av detaljplaner. Beskrivning av ärendet Förbifart Stockholm är en nord-sydlig förbindelse som planeras att gå mellan Kungens kurva i syd och Häggvik i norr. Syftet med förbindelsen är enligt Trafikverket att knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta

Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare.